290.000 VND Set lunch with Pasta

Three course set lunch to choose one from each category

Set ăn trưa 03 món, có thể chọn lựa 01 món trong mỗi nhóm sau đây

Starter: Soup or Salad of the day

Khai vị:  Món súp hoặc Sa lát theo ngày

Main: Pasta all’ Amatriciana/ alla Carbonara/ al Pesto or alla Bolognese

Món chính: Mỳ Ý sốt Amatriciana/ Carbonara/ Pesto hoặc sốt Bolognese

Dessert: Ice cream or Panna cotta

Món tráng miệng: Kem Ý Gelato hoặc Panna cotta

Served from Monday to Friday, 11:00 – 14:00

Phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu, 11:00 – 14:00

 

290.000 VND Set lunch with Pizza

Three course set lunch to choose one from each category

Set ăn trưa 03 món, có thể chọn lựa 01 món trong mỗi nhóm sau đây

Starter: Soup or Salad of the day

Khai vị:  Món súp hoặc Sa lát theo ngày

Main: Pizza of the day

Món chính: Món Pizza theo ngày

Dessert: Ice cream or Panna cotta

Món tráng miệng: Kem Ý Gelato hoặc Panna cotta

Served from Monday to Friday, 11:00 – 14:00

Phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu, 11:00 – 14:00